Mijn theoretische raamwerk is gebaseerd op westerse psychologische principes volgens Rogers, Brazier, Moreno en Maslow en de contemplatieve psychologie, de Boeddhistische Psychologie, "Quit Therapy's" als Zen en Mindfulness meditatie, Naikan en Morita. Specifiek in mijn werk is de Other Centred Therapy & Zen Therapy aanpak. Daarnaast is er Eco Therapy waarin ik cliënten begeleid zichzelf te helen door middel van wandelingen en oefeningen in de natuur. Ik maak dus gebruik van diverse technieken afhankelijk van wat op dat moment voor jou nodig is, maar altijd in overleg.


Wat kan je verwachten?
Ik werk op een intuïtieve manier waarbij vooral de aandacht gaat naar wat er nu, in dit moment, in deze ontmoeting plaats vindt. Deze benadering is gebaseerd op het vertrouwen dat onze onopgeloste kwesties van het verleden zichtbaar worden in onze gedachten, gevoelens en ons gedrag in het heden. Samen zullen we onderzoeken wat jouw ervaringen zijn, waar je vastloopt en mogelijkheden ontdekken om op een meer authentieke manier door het leven te gaan. Als counsellor zal ik je geen kant en klare antwoorden geven. Vanuit een boeddhistische mens visie begeleid ik je wel in jouw proces, in het vinden van de antwoorden in jezelf om zo te gaan kiezen voor een constructief en zingevend leven.

Een wandeling in de natuur heeft veelal al een helend effect. De sessies vinden daarom vaak in de natuur plaats waar we ook oefeningen doen die een therapeutisch effect hebben.


Lijkt het je wat? 

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we jouw hulpvraag. Is er een klik en ben ik de juiste persoon om jou te begeleiden dan gaan we verder. We spreken af hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van jouw vraagstelling en wat er tijdens de sessies naar boven komt. In de regel zijn 6 tot 10 sessies voldoende.
Mocht blijken dat je verdere begeleiding nodig acht dan zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Optie:
- Een sessie van 2 of 3 aaneengesloten uren of een dagdeel.

Tarieven:

Particulieren
tarief per sessie: € 85,-

voor Leertherapie:                   € 65,-

Een sessie duurt 60 minuten. Tarief is inclusief BTW.
Betaling á contant na de sessie.

Voor Bedrijven wordt een offerte opgesteld.

 

Optie:
- Het is ook mogelijk twee of drie aaneengesloten uren te boeken voor een sessie maar ook een dagdeel is mogelijk.

Vergoeding door werkgevers:
Sommige werkgevers vergoeden de sessies voor hun medewerkers.
Dan gelden andere tarieven. Ik treed graag in overleg met iemand van P&O of HR en een offerte voor een serie gesprekken is snel gemaakt.


Zorgverzekeraar:
Er zijn verschillende zorgverzekeraars die de behandelingskosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Of je voor vergoeding in aanmerking komt, kun je nakijken in je eigen verzekeringsvoorwaarden.

In sommige gevallen kun je de kosten verhalen op derden. Zo kun je bij geweldsmisdrijven een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Cliënten met een bijstandsuitkering kunnen mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. Cliënten met een andere uitkering (ww,wajong) kunnen misschien de kosten vergoed krijgen via het UWV. Werknemers kunnen coaching/counselling vaak via hun werkgever vergoed krijgen. Vraag deze mogelijkheden bij jouw uitkeringsinstantie of werkgever na. Verder kun je de kosten eventueel als bijzondere ziektekosten aftrekken van de inkomstenbelasting.


Voor alle duidelijkheid!
Een counsellor is geen arts. Als counsellor schrijf ik geen recepten voor medicijnen uit, stel geen diagnose vast noch zal ik door jouw arts voorgeschreven medicatie afwijzen. Ik zal je altijd adviseren naar jouw huisarts of specialist te gaan als daar ook maar enige aanleiding voor mocht bestaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat ik je naar jouw huisarts (terug)verwijs als counselling voor jou niet de juiste keuze blijkt te zijn. Je kunt rekenen op mijn volledige professionele en deskundige inzet en respect voor jouw beslissingen gedurende jouw traject.

Amida Counselling & Coaching
                            praktijk voor contemplatieve, actie- en ecogerichte psychologie