Introductiecursus
Mindfulness & Naikan

maandag- en donderdagavond
Mindfulness:
- een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment ("Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt"): bewuste aandacht.

- een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding.

- juiste indachtigheid of bewustzijn in de Boeddhistische leer.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewustworden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Het is niet de bedoeling dat je in jezelf keert of transcendeert.

Naikan:
Naikan is het Japanse woord voor “naar binnen kijken” of introspectie.
Het is een gestructureerde methode van zelfreflectie die ons helpt met het begrijpen van ons zelf, onze relaties en ons menselijk bestaan.

Naikan kan je helpen bij het vinden van zingeving in je werk of privéleven en het leert je relaties op een objectieve manier te onderzoeken.

De basis van Naikan zijn drie vragen:
1. wat heb ik vandaag allemaal ontvangen?
2. wat heb ik vandaag allemaal gegeven?
3. wie / waar / hoe ben ik vandaag tot last geweest?

De drie basis vragen zijn de vragen die we ons eigenlijk nooit stellen. De vierde vraag, die ons al te vaak bezighoud, wie zijn mij tot last geweest, wordt niet behandeld. We hebben hier al genoeg ervaring mee opgedaan, we zijn er zelfs expert in geworden. De drie basisvragen zijn nieuw voor ons of we zijn er in iedergeval niet geoefend in.
Deze vragen vragen om oefening.
 
In het leren opmerken van dat wat we van de ander ontvangen en hoe we hem tot last zijn, leert Naikan ons nieuwe aandachtsvaardigheden en dankbaarheid. Het is alsof we op een bergtop staan en we onze blik niet alleen richten op de tegenoverliggende berg maar op de gehele bergketen. Onze eerste kijk, het eerste bergtopje dat we zagen, dat blijft zichtbaar maar nu als onderdeel van al datgene wat eerst verborgen was. Dat wat verborgen was maakt het uitzicht bijzonder.

Wat is het effect van Naikan?
 -verscherpen van je waarneming;
-vrede met je verleden;
-overwinnen van negatieve patronen/handelingen;
-verklaren van gevoelens;
-(her-)kennen van je mogelijkheden en je innerlijke kracht;
-relaxter omgaan met problemen en tekortkomingen;
-accepteren wie je bent;
 -begrip voor anderen ontwikkelen;
-versterken van je zelfvertrouwen;
-van slachtofferschap naar koningsschap;
-tevredenheid, dankbaarheid en geluk.

Naikan is geen groep,-gesprek of psychotherapie.

Meer over Naikan

Waarom deze twee vormen van meditatie?
In mijn eigen beleving kan het een niet zonder het ander. Mindfulness focust zich op lichaam en geest, daarentegen richt naikan zich op relaties, op de Ander. Een sterke combinatie dus, waarin je op een vriendelijke manier wordt uitgedaagd
om jezelf onder de loep te nemen.

Methode:
Naikan is te leren zien wat we niet gezien hebben. Wat we niet gezien hebben maakt het leven juist zo vol. Tijdens de Naikan training maken we daarom gebruik van mindfulness en aanvullende oefeningen uit diverse tradities om ons Naikan proces te ondersteunen.


Voor wie?
De introductietraining is geschikt voor iedereen die wil leren in het NU te gaan leven rekening houdend met de Ander.

Inschrijven, prijs, data

Amida Counselling & Coaching
                            praktijk voor contemplatieve, actie- en ecogerichte psychologie