Wat is counselling?

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, niet toe komen aan datgene wat je wilt doen, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counsellor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.last update: 25 oktober 2015. Hoewel we de informatie zo zorgvuldig mogelijk hebben neergezet onthouden wij ons van alle reklames met betrekking tot de gegeven informatie.
neem snel vrijblijvend contact op.
 

Wanneer counsellen?

Belangrijk is dat je geen doorverwijzing van een arts nodig hebt, er geen diagnose wordt gesteld en dat je snel terecht kunt.Counsellen, als laagdrempelige hulpverlening, is goed toe te passen bij onder andere:
- vast gelopen zijn
- geen uitweg meer zien
- depressieve gevoelens
- angsten
- bezorgdheid
- stress
- uitstelgedrag
- relatie problemen
- rouw- en verliesverwerking
- verslaving
- overgewicht
- het omgaan met ziekte
- levensvragen en zingeving
- als je gewoon met iemand wilt praten
- zelfonderzoek - persoonlijke groei
- levensveranderingen, met pensioen gaan
- werkgerelateerde problemen
- ontslag
- carrièreswitch-etc.

Amida Counselling & Coaching
                            praktijk voor contemplatieve, actie- en ecogerichte psychologie