MORITA


 

 

 

 

 

 


Morita en Naikan zijn beide van oorsprong Japanse therapieën. Beide hebben hun
oorsprong in het Boeddhisme. Morita vanuit de Zen traditie en Naikan vanuit het Zuiver
Land (Pure Land) traditie.

Morita
Morita psychotherapie is door de psychiater Shoma Morita in de begin jaren van de twintigste eeuw ontwikkeld. Hij was voorzitter van de afdeling psychiatrie van de Jikei Universiteit. Zijn methode was oorspronkelijk bedoeld als behandeling voor de neurose genaamd shinkeishitsu. Na de tweede helft van de twintigste eeuw is de methode breder toepasbaar gebleken en wordt vooral in Japan en Noord Amerika toegepast. Nu ook in Nederland. Men hoeft in de door ons toegepaste uitgebreidere versie niet aan een psychiatrische aandoening te lijden. Mocht dit wel zo zijn dan raden wij u aan eerst contact met uw huisarts op te nemen. Deze zal u dan op de juiste manier doorverwijzen.

Morita therapie zoals die nu voornamelijk door counsellors en instructeurs wordt toegepast valt te omschrijven als een methode om zaken die wij niet kunnen beïnvloeden (zoals onze gevoelens, gedachtes, het weer, de resultaten van onze acties e.d.) te accepteren en onze energie en aandacht schenken aan dat wat we wel kunnen beïnvloeden, namelijk ons gedrag. In deze methode schuift de aandacht van praten naar het nemen van actie. Morita is dan ook voornamelijk een op actie- gebaseerde therapie. We zijn mensen en we hebben gevoelens. Gevoelens zijn onze reacties van wat we in het dagelijks leven ervaren. We hoeven ze dan ook niet te verdrukken of te veranderen maar ze te leren te accepteren als een realiteit. Dit betekent dat als we ons depressief voelen we dit gevoel accepteren. In plaats van onze aandacht en energie te richten op het gevoel richten we onze energie op hoe we goed kunnen gaan leven. We zorgen voor het hebben van een zinvol leven, het hebben van een doel, en nemen de acties om dit te bereiken ondanks de negatieve gevoelens die blijven komen en gaan. Als we geleerd hebben onze gevoelens te accepteren dan blijkt dat we tot actie over kunnen gaan zonder het veranderen van ons oorspronkelijk gevoel. Het ondernemen van actie zorgt voor een verandering van het negatieve gevoel. Zo weten we dat ons zelfvertrouwen groeit naarmate we meerdere malen met succes dingen hebben gedaan.

Gedurende de dag zal onze aandacht telkens op iets anders gericht zijn. Indien we ons steeds meer met onze gevoelens, symptomen (zoals bezorgdheid, angsten), bezig houden dan sluiten we ons uiteindelijk af van de buitenwereld. We zien dan alleen die dingen die wij willen zien en interpreteren ze op een wijze die ons "ego" voeden, waardoor we nog meer op onze symptomen gaan letten. We raken verstrikt in de bekende vicieuze cirkel. Indien we volledig opgaan in datgene wat we doen dan zijn we ons niet bewust van onze gevoelens. Onze aandacht is gericht op de activiteit. Als we echter onze gevoelens willen begrijpen of willen veranderen heeft dat tot gevolg dat de aandacht verschuift naar het "ego" waardoor de vicieuze cirkel eerder wordt versterkt. Wat kunnen we dan doen zonder het "ego" te versterken?

"Het antwoordt ligt in het oefenen en beheersen van een houding waarin men contact onderhoudt met de buitenwereld. Dit is een op realiteit gebaseerde levenshouding wat in het kort inhoudt bevrijding van het zelfgerichtheid" (red). Takahisa Kora, Dr.

De cliënt die succesvol de Morita methode toepast, heeft geleerd om zijn telkens veranderende gevoelens en gedachtes te accepteren en heeft zijn gedrag conform de realiteit en op het doel van het moment afgestemd.

Het resultaat van de counselling wordt niet gedefinieerd als zijnde het verminderen van het ongemak of het bereiken van een zogenaamde ideale staat (dit is tenslotte ook niet mogelijk) maar door het kunnen ondernemen van constructieve acties waardoor een zinvol leven geleefd kan worden zonder geleefd te worden door diens emoties.

Morita therapie is niet echt een psychotherapeutische methode om van "symptomen" af te komen. Het is eerder een leermethode om onze eigen opgelegde begrenzingen te overkomen. Door de Morita methode leren we onze eigen natuurlijkheid te accepteren. David Reynolds, Ph.D.

Amida Counselling & Coaching
                            praktijk voor contemplatieve, actie- en ecogerichte psychologie