NAIKAN

Naikan is het Japanse woord voor "naar binnen kijken" of introspectie. Het is een gestructureerde methode van zelfreflectie die ons helpt met het begrijpen van ons zelf, onze relaties en ons menselijk bestaan.

Naikan                                                                                                                                                                        Naikan is ontwikkeld door Yoshimoto Ishin, een Boeddhist in de Zuiver Land traditie van Japan. In deze traditie bestaat een zelfreflectie meditatie methode genaamd mishirabe die zwaar, moeilijk en een diepgaande uitwerking heeft op het leven van de mediterende. Om deze methode van zelfreflectie voor ieder beschikbaar te maken heeft Yoshimoto Naikan ontwikkeld.

In het Zuiver Land Boeddhisme ligt de nadruk meer op vertrouwen dan op wilskracht. Dit vertrouwen heeft zijn weerslag op twee aspecten van het leven: er is een oneindige compassie in ons leven aanwezig en ten tweede onze inherente eigengerichtheid dat onze acties en gedachtes doordringt. De oorsprong van deze compassie is niet Boeddha of God (uiteindelijk kan het wel zo begrepen worden) maar de dagelijkse inspanningen van de ander die ons ondersteunen en voor ons zorgen. In Naikan reflecteren we op de werkelijkheid van ons verleden en het heden om zo tot een meer objectieve en accurate beschrijving van de omstandigheden waarin we ons bevinden te komen.

Naikan moedigt ons aan om op een gedetailleerde manier te onderzoeken op welke wijze wij door de wereld worden gedragen. In achtneming van het feit dat we veelal niet bewust zijn van de bijdrage die we krijgen, geen dank je wel zeiden aan mensen of aan objecten die voor ons zorgden of er geen dankbaarheid voor voelde. Naikan vergroot onze kijk op de werkelijkheid. Het is alsof we op een bergtop staan en we onze blik niet alleen richten op de tegenoverliggende berg maar op de gehele bergketen. We zien niet een bergtopje maar een hele reeks en beseffen uiteindelijk dat er meer is dan dat waar je blik op gericht is. Onze eerste kijk, het eerste bergtopje dat we zagen, dat blijft zichtbaar maar nu als onderdeel van al datgene wat eerst verborgen was. Dat wat verborgen was maakt het uitzicht bijzonder. Een bijzonderheid is dat Naikan in eerste instantie binnen het bedrijfsleven werd toegepast. Yoshimoto was ook een zakenman. De basis van Naikan zijn drie vragen:

                                     1. wat heb ik vandaag allemaal ontvangen?
                                     2. wat heb ik vandaag allemaal gegeven?
                                     3. wie / waar / hoe ben ik vandaag tot last geweest?

De vraag welke problemen of last ik van anderen ondervonden heb is achterwegen gelaten. De meeste van ons weten precies te vertellen wat hun allemaal misdaan is. We zijn hier professionals in geworden. Extra oefeningen hiervoor doen levert dan ook weinig meer op. De drie basisvragen zijn de vragen die we ons eigenlijk nooit stellen en nieuw voor ons zijn. Deze vragen moeten we wel oefenen. In het leren opmerken van dat wat we van de ander ontvangen en hoe we hem tot last zijn, leert Naikan ons nieuwe aandachtsvaardigheden.

Als je Naikan wil toepassen wees dan zo concreet mogelijk in je opsomming (m.b.t. wat, wie, wanneer, hoe vaak etc), zet ze zo mogelijk op papier. Gevoelens of meningen laat je links liggen. Gun jezelf 30 minuten tijd voor deze introspectie en besteed een groot deel van die tijd aan de 3de vraag.

Pas Naikan toe op je moeder, vader, broer, zus, familielid, vriend, echtgenoot, je baas, collega, natuur, voorzieningen, gemeente, overheid, de postbezorger, de boer, de supermarkt, transport, etc. en ervaar het zelf. Iets wat je zelf ervaart heeft een diepere en langdurigere uitwerking dan alleen maar erover nadenken of alleen maar erover praten.

Zie de wereld zoals ze is.

Zie jouw rol in de wereld en begin te laten zien wie je werkelijk bent.

Ontdek welke mooie bijdrage jij de wereld kan geven.Amida Counselling & Coaching
                            praktijk voor contemplatieve, actie- en ecogerichte psychologie